Antalya Platformu, 2016 yılı Ekim ayı toplantısı sonuç bildirgesine göre, 121 yıldır ibadete kapalı olan  Kesik Minare Camiinin tekrar faaliyete girmesi için ve Kaleiçi Mevkiinde bulunan Karatay Medresesinin kullanım haklarının güncel durumunun araştırılması noktasında kararlar alındı.

EKİM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Altı yıldır Antalya Dayanışma Platformu( ANDAP )  ismiyle faaliyetlerini sürdüren, 2016 Temmuz ayından itibaren daha kapsayıcı olması nedeniyle Antalya Platformu adını alan, otuz Sivil Toplum Örgütünün (STK) katılımından oluşan platform mutad aylık toplantıları kapsamında Ekim Ayı toplantısını İMH Yeryüzü Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

YENİ BAŞKAN, YENİ VİZYON

Antalya Ekim ayı toplantısında alınan kararlar ise şu şekilde belirlendi; Platformun genel ilkelerinin, prensip ve amaçlarının, vizyon ve misyonunun yazılı hale getirilen formu dernek temsilcilerine sunuldu. Gelecek ay toplantısına kadar dernek yönetimlerince incelenerek raporlanmasına, ilave edilecek konular varsa tekliflerin getirilmesine karar verildi. Ayrıca tüm kentin ve katılımcı derneklerin bugününü ve geleceğini etkileyen/ etkileyecek olan Antalya Platformu’nun üreteceği çalışma ve projelerin hızlı, etkili ve kapsamlı olabilmesi için komisyonlar halinde çalışılması daha doğru olacağından, Platformu oluşturan dernek temsilcilerinden oluşan; Basın Yayın Komisyonu,  Kurumsal İlişkiler Komisyonu, Eğitim, Kültür, ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu,  Arge Komisyonu ve Denetim Komisyonların kurulmasına karar verildi.

PLATFORMUN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ GÜNCELLENDİ


Platforma üye Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Antalya Temsilciliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde ASDER genel merkez yetkililerinin gerçekleşebilecek yeni bir darbe esnasında tepki ve direniş olarak neler yapılabileceği ile ilgili hazırladıkları çalışma ile konferans vermek için davet edilebileceğini bildirildi. Yeni açılan sosyal medya hesabı twitter/ ANTALYAPLATFORM ve Facebook/ ANTALYA PLATFORMU sayfasının tanıtımı yapıldı. Platformun internet sayfasının alan adı tescilinin www.antalyaplatformu.org olarak yapılmasına karar verildi. 

KESİK MİNARE CAMİSİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Uzun zamandır takip edilen ve 121 yıldır ibadete kapalı olan  Kesik Minare Camiinin Hukuki süreci ile ilgili katılımcılara bilgi verildi. Yapının Cami olarak restore edilmesi konusunda alınan Turizm Bakanlığı  kararına Antalya Mimarlar Odası’nca yapılan itirazın 2014 yılında Danıştay tarafından reddedildiği ve buna rağmen Antalya Mimarlar Odasının karara düzeltme dilekçesi verilerek sürecin yavaşlatılmaya çalışıldığı duyurulmuştur. Hukuki açıdan restorasyona Cami niteliğinde  başlanmasında bir mahsur olmamasına rağmen bir türlü başlamamasının nedenlerinin araştırılması ve ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bilgi alma amaçlı ziyaret yapılmasına ve neticesinde gerekli mercilere sivil inisiyatif alınarak müracaat edilmesine karar verildi. Kaleiçi Mevkiinde bulunan Karatay Medresesinin kullanım haklarının güncel durumunun araştırılmasına karar verildi. Kasım Ayı toplantısının 23 Kasım 2016’da Hayrat Vakfı’nda yapılması kararlaştırıldı.