İlimizde atıl vaziyette bulunan Hazine arsa ve arazilerinin ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Defterdarlığımızca yapılan ihalelere Temmuz ayı içerisinde de devam edilmektedir.

Bu amaçla, İlimiz Alanya ve Korkuteli İlçelerinde bulunan 82.149,78 m2 yüzölçümlü 32 adet taşınmaz toplam 2.487.897-TL satış bedeli üzerinden 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan ihaleler ile ekonomiye kazandırılacaktır.

 

 SATIŞA ÇIKARILAN HAZİNE ARSA VE ARAZİLERİ

  •  Alanya İlçesinde Satılık Arsa ve Araziler

Türkler Mahallesinde bulunan ve imar planında konut alanında kalan 1.142,97 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz,  182.876.-TL bedel üzerinden, Payallar Mahallesinde bulunan ve imar planında Ticaret ve Konut Alanında kalan 3.927,08 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 883.593.-TL bedel üzerinden, Öteköy mahallesinde bulunan imarsız 12.041,23 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz ise 120.413.-TL bedel üzerinden olmak üzere,

Alanya İlçesinde bulunan, 17.111,28 m2 yüzölçümlü 3 adet taşınmaz toplam 1.186.882.-TL bedel üzerinden açık teklif usulü ile 08.07.2014 tarihinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde satışa çıkarılacaktır.

  • Korkuteli İlçesinde Satılık Arsa ve Araziler

Akyar Mahallesinde bulunan imarsız, 454,70 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 10.050.-TL bedel üzerinden, Bayatbademleri Mahallesinde bulunan imarsız 3.020,07 m2 yüzölçümlü 3 adet taşınmaz toplam 104.100.-TL bedel üzerinden, Ulucak Mahallesinde bulunan imarsız 1.806,02 m2 yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 18.798.-TL bedel üzerinden, Çomaklı Mahallesinde bulunan ve imar planında Tarımsal Nitelikli Tesis Alanında kalan 2.014,61 m2 yüzölçümlü 3 adet taşınmaz toplam 10.600.-TL bedel üzerinden, Çığlık Yaylasında bulunan imarsız 1.923,53 m2 yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 16.650.-TL bedel üzerinden, Küçüklü Mahallesinde bulunan imarsız 2.822,21 m2 yüzölçümlü 4 adet taşınmaz ise toplam 29.050.-TL bedel üzerinden, 22.07.2014 tarihinde,

Küçüklü Mahallesinde bulunan imarsız 1.865,98 m2 yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 19.150.-TL bedel üzerinden, Kargalık Mahallesinde bulunan imarsız 2.291,20 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 39.550,00.-TL bedel üzerinden, Datköy Mahallesinde bulunan imarsız 11.582,17 m2 yüzölçümlü 4 adet taşınmaz toplam 291.317.-TL bedel üzerinden, Söğütçük Mahallesinde bulunan imarsız 10.952,92 m2 yüzölçümlü 3 adet taşınmaz toplam 223.150.-TL bedel üzerinden, Yeşiloba Mahallesinde bulunan imarsız 3.606,79 m2 yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 79.950.-TL bedel üzerinden, Yazır Mahallesinde bulunan imarsız 22.698,30 m2 yüzölçümlü 2 adet taşınmaz ise toplam 458.650.-TL bedel üzerinden, 23.07.2014 tarihinde olmak üzere,

Korkuteli İlçesinde bulunan 65.038,50 m2 yüzölçümlü 29 adet taşınmaz toplam 1.301.015.-TL bedel üzerinden açık teklif usulü ile 22.07.2014-23.07.2014 tarihlerinde Korkuteli Malmüdürlüğünde satışa çıkarılacaktır.  

Bilindiği üzere, Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼’ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 24 ay içerisinde 8 eşit taksitte ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden beş yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır.

İhalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi Antalya Defterdarlığı resmi web sitesinde (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) yayınlanmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak Alanya Milli Emlak Müdürlüğü ve Korkuteli Malmüdürlüğünden ayrıntılı bilgi alabilecektir.