Antalya'yı anlamak, sunduğu güzellik ve nimetlerin farkında olmak ve anlatmak için kuşkusuz yılın sadece bir günü yetmez. Tabii Antalya'yı sadece bir gün yaşayıp, bir yıl yaşamış kadar değerli kalıcı anı biriktirmekte mümkün değildir. Ancak bütün bunlara rağmen, Antalya'nın başka bir ifadeyle,  Antalya severlerin, dostlarının veya Antalya gönüllülerinin Antalya'yı anlamak! konulu özel bir günü olabilir, hatta olmalıdır.

22 Nisan Antalya Günü

Bu durumda Antalya'ya gönül verenler için bir gün belirleyelim ve o günün adı "Antalya Sevdalıları Günü" olsun. Yine 365 günden öyle bir gün seçelim ki; bu tarih her yeni gelen yılda Antalya'ya özel bir gün olarak algılansın, hatırlansın! Antalya'yı duyarak, hissederek, dinleyerek, konuşarak, anlam katarak, haz alarak, gönle ve ruha hitap ederek kültür, tarih, edebiyat, bilim ve sanat ile dolu bir 24 saat yaşansın. Bu tarih örneğin her 22 Nisan olsun ve her 22 Nisan günü Antalya ile özdeşleşmiş olarak ülkemizde ve dünyanın tüm coğrafyalarında Antalya’ya gönül bağı olan insanlar tarafından kutlansın.

"Antalya Sevdalıları Günü"

Günümüz dünyasında sevgi ve barış birbirini kucaklayan ancak bir türlü insanlıkla buluşamayan ve toplumlarda hakim kılınamayan ve bu nedenle insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar. Bu kavramların dünyada hakim kılınması için önyargılardan, taraf tutuculuktan, subjektif çıkarlardan arınmış bir anlayışın yükselen değer olmasına ve yayılmasına ihtiyaç bulunuyor.

Aslında 22 Nisan 2016, yani bugün Antalya'dan tüm dünyaya günümüzde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu “sevgi ve barış” mesajlarının yükseldiği bir tarihi ifade ediyor. Türkiye'nin ilk Dünya Sergisi olan Botanik Expo 2016 Antalya bugün açılıyor. Dünyadaki en önemli organizasyonlardan biri olan expo için Antalya'nın seçtiği "Çiçek ve Çocuk"  teması kayda değer bir güzelliğe, anlama ve öneme sahip ve Türkiye'nin kadim kültürünün bir ifadesi olarak dünyaya verdiği mesajlarla bütünlük arz ediyor. Çünkü Çiçek barışı, çocuk ise sevgiyi, geleceği, dünyayı ve insanlığı çağrıştırıyor, temsil ediyor. Sevgi, barış, doğa ve insanlık değerlerinin hakim olduğu bir dünyayı kurmak ise; kadim medeniyetimizin bugüne taşıdığı kültürümüzün yapı taşlarını oluşturuyor.   Öyleki; bugün dünyanın kaybettiği pek çok insani değeri Yunus’un Mevlana’nın, Pir Sultan’ın yüzlerce yıl öncesinde bu topraklara serptikleri sevgi ve hoşgörü tohumlarının etkisiyle Türkiye olarak günümüz insanlığına bir hediye olarak sunuyoruz.  İşte büyük düşünür Hz.Mevlana  yaşadığımız bu toprakların insan sevgisiyle ve erdemle yoğrulmuş olduğunun bir kanıtı olarak yüzlerce yıl öncesinden dostluk ve kardeşlik üzerine sesleniyor …  " Ben dostlarımı; Ne kalbimle, ne de aklımla severim. Olur ya...! Kalp durur, akıl unutur.  Ben dostlarımı; Ruhumla severim.  O, ne durur, ne de unutur!”; yine Pir Sultan Abdal  Yağmur gibi yağar başıma taşlar, Dostun bir fiskesi yaralar beni”… “Şu ellerin taşı hiç bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni!”  diyerek dostluğun kardeşliğin önemine dem vurarak dostluğu tanımlıyor;  Ve esas olanın bilimden geçtiğini bilimin kendine saygıyla başladığını  “İlim ilim bilmektir,  İlim kendin bilmektir,  Sen kendin bilmezsen,  Bu nice okumaktır.” sözleriyle bildiriyor, Yunus Emreİşte bu insan odaklı derin ve zengin kültürle yoğrulmuş milletimizin sevgi ve barış kültürünü tüm dünya insanlığıyla buluşturmak gerekiyor. Tüm insanlığa en güzel hoşgörü, barış, irfan ve erdem  örneklerinin verildiği bu  topraklarda kadim kültür değerlerini yaşatarak ve insanlığa sunmak için her birimize önemli görevler düşüyor.

Bu kapsamda 22 Nisan gününün "Antalya Sevdalıları Günü" (veya Antalya’nın Dostları Günü) olarak kabul edilmesi, benimsenmesi ve her yıl kutlanması dünya kenti Antalya imajına destek olduğu kadar, dünya insanlığı ile kadim değerlerimizi paylaşmak ve özümüzü tanıtmak bakımından da önemli olacaktır. Aynı zamanda bu şekilde Antalya sevgi ve barışı değer olarak kabul edenler için bir anlaşma, ortak dil, duygu ve buluşma noktası olacaktır. Bu geçerli tema üzerinden Antalya tüm dünyaya sevgi ve barış mesajlarını, kadim kültürümüzün değerlerini sunmak gibi bir önderliğe ve üstünlüğe sahip olacaktır. 

Neden 22 Nisan? 

Bugün 22 Nisan 2016 ve bir barış ve sevgi kenti olan Antalya için olduğu kadar Türkiye’için de çok önemli bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız Expo 2016/Dünya Sergisi'nin açılışını yaparak; Antalya’dan tüm dünyaya bir kez daha bu toprakların kadim değerleri olan sevgi ve barış mesajını gönderecekler.

Yine bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir önceki gün ve 23 Nisan’ın ana teması çocuklar geleceğimizdir, sevgi ve barıştan beslenen çocuklar geleceğin teminatıdır.

Ayrıca yarım yüzyıl önce bir 22 Nisan günü; çevre sorunlarına karşı toplumsal bir hareketin yani 22 Nisan Dünya Günü(Earth Day)’nün de yıldönümü.

Görülüyor ki 22 Nisan gününün Antalya’nın Sevdalıları Günü olarak ilan edilmesi  Antalya ve insanlık adına son derece önemli olacak.

O halde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce; yine çocuk ve çiçeği, sevgi ve barışı esas alan expo sergisinin açılış tarihi ve serginin evrensel mesajını dünya ile paylaştığı tarih olan 22 Nisan'ı "Antalya Sevdalıları Günü" kabul ve ilan edelim.

22 Nisan Antalya Sevdalıları Günü'müz kutlu olsun!