Yazının başlığı açık ceza evlerindeki mahkumların eğitim haklarını kullanmaları sırasında yaşanan veya yaşanması muhtemel olaylarla ilgili. Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Hukuki meselelere el atma gibi bir niyetimin olmadığını baştan söyleyeyim.

Ancak yaşamın içerisinde her türlü alanda karşılaşabildiğimiz iyi ya da kötü toplumsal gerçekler ve bunlarla ilgili mevzuatlar bizleri de ilgilendiriyor. Aşağıdaki satırları bu bağlamda yazıyorum.

Eğitim hakkı temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte değerlendirilen bir konudur. Bu da eğitimin insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde önemli bir rol oynamasından ileri gelmektedir.

Yaptığım kısa bir araştırmaya göre cezaevlerindeki bütün mahkumlar eğitim haklarını kullanamıyorlar. Açık cezaevi statüsündeki yerlerdeki kişiler bir yükseköğrenim kurumunda istedikleri eğitim haklarına sahip olabiliyorlar. Burada kısıtlayıcı unsur terör suçları. Terör suçluları bu haktan yararlanmıyor.

Kapalı cezaevlerinde bulunanlar iyi hallerinden dolayı açık cezaevine naklediliyorlar. Ayrıca cezaevlerindeki suçluların cezaları bittikten sonra topluma karışacakları düşünülürse, kendilerini geliştirmelerine izin verilmesi güzel bir durum. Son yıllarda cezaevlerindeki mahkumlara artık meslek edindirmeye çalışılıyor. Suçluların topluma tekrar suç işlemek için değil de normal bir birey gibi geri dönmesi hedefleniyor.

Yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığım amacı güzel olan uygulamaya bende katılıyorum. Ancak düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum.

Şöyle ki kokain, eroin veya başka herhangi bir uyuşturucu madde ticareti, satışı, temini konusunda cezaevinde bulunan birisinin diğer öğrencilerle aynı sıralarda oturmasında hiç mi sakınca yok? İçeride geçen sürede ıslah olması beklenen hedef, ancak ya öyle değilse?

Konu sadece uyuşturucu madde de değil. Cinayet, şantaj ve benzeri suçlardan cezası bulunan kimselerin ailelerinin yanından ilk defa gurbete çıkmış gençlere olumsuz örnek olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Her şeyin güzel olması durumunda, cezası bitecek kişi toplum içerisine eğitimini almış şekilde katılacaktır. Bir kişinin topluma kazandırılması milli bir meseledir. Benim dikkat çekmek istediğim ise kurtaracağız diye mücadele verdiğimiz kişilerin masum gençlerimizin kanlarına girmeleri ihtimalidir.

Eğitim hakkından yararlanmak isteyen mahkumlar için yeni düzenlemeler getirilirse, dikkat çekmek istediğim sorun ortadan kaldırılabilir.

Bu kişilere cezaevlerinde eğitim verilebilir. Uzaktan eğitim ya da açık öğretim şansı tanınabilir. Eğer illaki üniversite binalarında eğitim almaları düşünülüyorsa, onlar için ayrı ders şubeleri açılabilir.

Bu konuyu anlamak için eğitim hakkı, topluma kazandırma açısından bakarken EMPATİ yapılması şarttır. Bir kişiyi, özellikle de gençlik çağından çıkmış kişileri kurtaracağız derken yeni kişilerin bataklığa sürüklenme riski unutulmamalıdır.

Kendi çocuğunuz olsa bu riski göze alabilir misiniz?