Toplum rahatsız.

AK Partililer bile tecavüz yasasındaki düzenlemeden oldukça rahatsız.
Her ne kadar Başbakan Binali Yıldırım ‘evlenmiş mağdurlar’ dese de, bu masum içerikli açıklama bile ‘tecavüz’ kelimesinin ağırlığı altında eziliyor.

 

Hükümet bir yasa çıkartıyorsa ve içeriğinde tecavüz yazıyorsa dikkat etmeli. Başbakan’ın dedikleri doğru mu?
Evet doğru.
Ortada gerçekten birbirini sevmiş, 18 yaşında küçük olan mağdur insanlar var. Ancak hazlarına yenik düşmüş genç beyinler için çıkartıldığı düşünülen bu yasa çıkarsa, başka suçlar için emsal teşkil eder.


Bu yasa belki üç bin kişiyi mutlu eder, belki diyorum…
Ama toplumun tamamını rencide eder.

 

Küçük yaşta evlilikler bu ülkenin geçmişten gelen sorunu, özellikle doğudaki ailelerin tercihi ile ortaya çıkan bir gerçeğimiz olabilir. Ancak bu yasada belirtilen tarih, ‘mağduriyet’ kelimesi ve gerçeğimiz ile çelişiyor.

 

Ne diyor düzenlenen yasada…

Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın, 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.

 

Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortan kaldırılmasına karar verilir."

 

Toplum artık 18 yaşından önce birlikte olmanın yasak olduğunu, gelişen iletişim kanallarından öğreniyor. Yasalar sürekli gündemden düşmüyor. Yani toplum cahil, bu durum bizim gerçeğimiz’ sözü artık anlamını yitiriyor.

 

Üstelik ‘Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde’ cümlesi de, tecavüze açık yorum. Yani hapisten çıkan kocanın tehdit ile evliliği sonlandırmayacağının bir garantisi de yok.

 

Bu nedenle AK Parti iyi niyetli düşündüğü bir yasayı toplum ve muhalefet ile enine boyuna tartışmalı. Gerekirse isimleri gizli kalmak kaydı ile bu üç bin kişinin ismi muhalefete verilmeli. Mağduriyet komisyonu oluşturularak, gerçekten ortada bir mağdurlar ordusu var mı muhalefette bunu anlamalı.

 

Yoksa bu yasa hırsızlık veya diğer suçlar için emsal teşkil eder.
Derse ki hırsız…

Devlet sosyal devlet olma adına gerekeni yapmadı, bana 18 yaşına kadar bakmadı, okutmadı, iş bulmadı bende hırsızlık yapmak zorunda kaldım. Bu nedenle hapis cezamın kaldırılmasını istiyorum ve çıkan tecavüz yasası da bir emsal yasadır’ derse.
İşte o zaman işin içinden çıkılmaz.

Zaten bu yasa bu haliyle muhalefetten onay almaz, alsa da Anayasa Mahkemesi’nden döner.


Hayata Seyirci kalmamanız dileğiyle.